از نویسندگان محترم تقاضا می شود، در هنگام ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایید:

انواع مقالات قابل قبول:

پژوهشی (Original article )، مروری (Review article )، گزارش موارد نادر (Case report ) و ترجمه از منابع معتبر.

- موضوع مقالات در حیطه موضوعات: بهداشتی، درمانی، توانبخشی، پیشگیری، امور اجتماعی، مدیریت، فناوری اطلاعات، آموزش و سایر موضوعات مرتبط با فعالیت های سازمان بهزیستی.

- مقالات پژوهشی باید دارای عنوان، چکیده فارسی همراه با کلید واژه ها، مقدمه، روش بررسی، یافته ها (نتایج)، تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و فهرست منابع فارسی و انگلیسی باشد.

- مقالات مروری باید با احاطه کامل به موضوع و بهره مندی از تعداد قابل قبول منابع علمی تهیه شده باشد و شامل عنوان، چکیده، مقدمه، شرح موضوع، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

- مقالات مورد نگاری ( Case report ) باید شامل عنوان، چکیده، مقدمه، شرح موضوع، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.

- در مقالاتی که ترجمه است نیز باید در ابتدای مقاله چکیده ای از کل مطلب ذکر گردد. در این مورد لازم است اصل مقاله یا کپی آن به زبان انگلیسی نیز ارسال گردد.

- مقالات باید بر روی یک طرف صفحه، با رعایت فاصله کافی میان سطرها، در نرم افزار Word تهیه و همراه با دیسکت مربوطه ارسال شوند. لازم است در صفحه اول مقاله عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان یا مترجم، سمت و رتبه علمی نویسنده، نام و نشانی محل کار، شماره تلفن، فاکس و E-mail دقیقاً قید گردد.

- مقالات پس از وصول، توسط شورای نویسندگان بررسی و در صورت تصویب نهایی به ترتیب ارسال، در فصلنامه منتشر خواهد شد.

- ترجیحاً مقاله قبلاً در دیگر نشریات فارسی زبان به چاپ نرسیده باشد و چنانچه قبلاً در همایش یا مجامع علمی ارائه شده، با ذکر تاریخ ارائه، مشخصات کامل همایش اعلام گردد.

- مقالات ارسالی مسترد نمی گردد.

- مسئولیت محتوای علمی مقالات به عهده نویسندگان است.

- فصلنامه در قبول و یا رد مقالات حق خود را محفوظ می دارد.

- درج مقالات این فصلنامه با اخذ مجوز و ذکر مأخذ بلامانع است.

- جداول، منحنی ها و نمودارها به همراه زیر نویس و نام در صفحات مجزا از متن ارائه شوند و در دیسکت مقاله نیز موجود باشند.

- محل تقریبی عکس ها، جدول ها و نمودارها در متن مشخص شود.

- ارجاع به مأخذ از طریق اشاره به نام نگارنده و سال انتشار در متن صورت گیرد و از به کار بردن شماره ارجاع خودداری شود. مانند: (پورافکاری، 1375). در صورتی که تعداد نویسندگان از پنج نفر بیشتر باشد، می توانید در متن از واژه همکاران استفاده کنید، اما اسامی تمامی نویسندگان یک مأخذ باید در فهرست منابع در آخر مقاله ذکر شوند.

- در متن مقاله هر واژه یا عبارتی که به صورت علائم اختصاری فارسی یا انگلیسی به کار برده می شود، در اولین استفاده باید عبارت کامل آن با ذکر شماره در زیرنویس همان صفحه قید گردد.

- فصلنامه «نواندیش سبز» در ویراستاری علمی و ادبی مقالات آزاد است.

- مناتع و مآخذ به ترتیب حروف الفبا ( ابتدافارسی و سپس انگلیسی) و به شیوه زیر تنظیم گردد:

نحوه نگارش منبع مقالات

نام خانوادگی، نام و یا حرف ابتدای اول نام. ( سال انتشار مقاله) . عنوان مقاله . نام مجله، شماره مجله، صفحه شروع و صفحه پایان مقاله.

 •  لیاقت، ریتا.(1381). بررسی تأثیر ارائه خدمات مشاوره ای در تغییر نظام های ارزشی زنان مجرم. مجله روانشناسی، 22، 163-149.
 •   Sydney, S.(1986). Values and interaction. Journal of Abnormal psychology,18, 301-303.

نحوه نگارش منبع کتب

نام خانوادگی، نام و یا حرف ابتدای نام نویسنده و یا نویسندگان. (سال انتشار کتاب). عنوان کتاب. نام شهر محل انتشار: نام مؤسسه انتشار دهنده.

 •  دلاور، علی. (1375). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
 •  Levition, J. (1970). Interaction and social relationship. Chicago: penguin press.

 

در صورتی که کتاب زیر چاپ باشد، به جای سال انتشار، داخل پرانتز کلمه «زیر چاپ» نوشته می شود. در مواردی که کتاب توسط یک مؤسسه انتشار یافته است، به جای اسم نویسنده، نام مؤسسه آورده می شود.

 • American psychological Association. (2001). Publication Manual of theAmerican psychological   Association.Washington, DC: American psychological Association.

در مورد اینکه کتاب ویرایش یا نسخه چندم است، در پرانتز بعد از نام کتاب اشاره می شود.

 •  McFarland, D.J. (1993). Animal Behavior (2nd ed). London:pitman.

 

در صورتی که کتاب دارای چند جلد باشد و مطالب ارجاع شده در مقاله از جلد خاصی بر گرفته شده باشد، بعد از نام کتاب در پرانتزمشخص می شود که از کدام جلد استفاده شده است.

 •   پورافکاری، نصرت الله. (1380). فرهنگ جامع روانشناسی - روانپزشکی (جلد اول)، تهران انتشارات فرهنگ معاصر.
 •  Bowlby, J. (1971). Attachment and loss:Attachment (vol 1). London: penguin.

نحوه نگارش کتب ترجمه شده

ابتدا نام خانوادگی، نام و یا حرف ابتدای نام مؤلف یا مؤلفین و سپس داخل پرانتز، سال چاپ کتاب به تاریخ هجری شمسی آورده می شود. پس از آن نام کتاب و به دنبال آن نام مترجم یا مترجمین قید می گردد.

 •   کاپلان، هارولد. سادوک، بنیامین و گرب، جک. (1375). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری- روانپزشکی بالینی. ترجمه نصرت الله پورافکاری (جلد اول)، چاپ هفتم، تهران: انتشارات شهر آب.

نحوه نگارش منبع فصل از کتاب ویرایش شده

در مواردی که منبع مورد استفاده، فصل از کتابی است که نویسنده مقاله آن فصل، فردی غیر از نویسنده یا ویراستار کتاب است، منبع به صورت زیر نوشته می شود:

نام خانوادگی نویسنده فصل، نام یا حرف اول نام نویسنده مقاله. (سال انتشار). عنوان فصل. سپس اصطلاح «در» یا In ، نام یا حرف اول نام ویراستار کتاب، نام خانوادگی ویراستار کتاب (ویراستار) ، نام کتاب. (صفحه شروع - صفحه پایان). نام شهر محل انتشار: نام مؤسسه انتشار دهنده.

 •  Gilbert, D.T.(1995). )Ordinary personology. In D.T. Gilbert, S.T. Fiske & G. Lindzey (Eds), The handbook of social psychology (4th ed. Vol2, pp. 89-150). New york: McGraw-Hill.

نحوه نگارش منبع پایان نامه ها

نام خانوادگی، نام و یا حرف اول نام. ( سال دفاع از پایان نامه ). عنوان پایان نامه. پایان نامه تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری، نام دانشگاه، شهر محل دانشگاه.

 •  رفیعی نیا، پروین. (1381). رابطه سبک های ابراز هیجان با سلامت عمومی در دانشجویان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

نحوه نگارش منبع برگرفته از شبکه اینترنت

نام خانوادگی نویسنده، نام یا حرف اول نام نویسنده. (سال انتشار مقاله). موضوع مقاله، نام مجله، شماره مجله، صفحه شروع و پایان مقاله. آدرس سایت اینترنت که مقاله از آن برگرفته شده است.

 

 • Siegman, A.W.,Feldstein,S.,Thomasso, C.,Ringel, N.& Lating, J. (1987). Expressive vocal behavior and the severity of coronary artery disease, Psychosomatic Medicine, 49, 545-561. Retrieved for world web. http://www.workhealth. org
پیوندها
آمار بازدید
 بازدید امروز : 25
 کل بازدید : 9139
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1